Organisatie

De vereniging Vocaal Ensemble Magnificat bestaat uit circa 30 leden die passie hebben voor klassieke koormuziek. Door de Algemene Vergadering worden de bestuursleden uit haar midden benoemd. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en is belast met het besturen van de vereniging.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Sander Meijers, voorzitter
e-mail: voorzitter@magnificat-emmen.nl
tel: 06 28 22 54 63

Roy Pruisscher, vicevoorzitter
e-mail: voorzitter@magnificat-emmen.nl
tel: 06 42 28 13 10

Anand Blank, secretaris
e-mail: secretaris@magnificat-emmen.nl

Dineke Blaauw, penningmeester
e-mail: penningmeester@magnificat-emmen.nl

Minke Bouma, bibliothecaris
Marjan Leffers, lid
e-mail: info@magnificat-emmen.nl

U kunt ook een contactformulier invullen.

Meer weten? Bij de secretaris kunt u verschillende documenten opvragen, zoals de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het laatste Jaarverslag.