Organisatie

De vereniging Vocaal Ensemble Magnificat bestaat uit circa 30 leden die passie hebben voor klassieke koormuziek. Door de Algemene Vergadering worden de bestuursleden uit haar midden benoemd. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en is belast met het besturen van de vereniging.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Sander Meijers, voorzitter
e-mail: voorzitter@magnificat-emmen.nl
tel: 06 28 22 54 63

Roy Pruisscher, vicevoorzitter
e-mail: voorzitter@magnificat-emmen.nl
tel: 06 42 28 13 10

Joke Baas, secretaris
e-mail: secretaris@magnificat-emmen.nl
tel: 06 28 5905 80

Corry Verschoor, lid
e-mail: info@magnificat-emmen.nl
tel: 06 20 99 11 46

Minke Bouma, lid
e-mail: info@magnificat-emmen.nl
tel: 06 15 36 19 05

U kunt ook een contactformulier invullen.

Het bestuur heeft Oosten Stam benoemd als penningmeester, niet zijnde bestuurslid. Dit betekent dat hij de taken uitvoert, maar dat het bestuur verantwoordelijk is voor het financieel beleid en het gevoerde bestuur.

Meer weten? Bij de secretaris kunt u verschillende documenten opvragen, zoals de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het laatste Jaarverslag.