Over de Choral Evensong

Een Choral Evensong is een vesper van ongeveer 45 minuten die bijna volledig wordt gezongen door het koor. Het is een moment om tot rust te komen en te genieten van schoonheid in zang en muziek. Of je nu gelovig, agnost of atheïst bent. De kerk is open voor iedereen.

De wortels van deze viering liggen in de Reformatie, waarbij elementen zijn gebruikt uit de monastieke getijdengebeden: de vespers (het avondgebed) en completen (het nachtgebed). De liturgie die de Anglicaanse Kerk tot op de dag van vandaag gebruikt, komt uit het Book of Common Prayer uit 1549 van aartsbisschop Cranmer. Na de breuk van koning Henry VIII met de paus in Rome (1534) kreeg de landstaal een prominente plaats in de liturgie van de nieuwe Kerk van Engeland. De muziek kreeg een paar decennia later vorm, onder koningin Elizabeth I, met grote componisten als William Byrd en Thomas Tallis. Speciaal voor deze dienst schreven zij polyfone koormuziek. Door elke generatie componisten is nieuwe muziek toegevoegd aan het repertoire voor Evensong.

In deze dienst wordt de muziek gezongen door het koor. De gemeente participeert in stilte, terwijl het koor de gebeden en andere muziek zingt dat met zorg is voorbereid. Iedereen voegt zich bij het koor in de Geloofsbelijdenis, de acclamaties op de gesproken gebeden. Natuurlijk zingt iedereen mee met de bekende hymnes.

Het verloop van een Evensong
Nadat het koor de kerk is binnengekomen klinkt een Introïtus. Dit is een koorwerk dat aansluit bij de rest van de liturgie en de betreffende zondag. Na de inleidende woorden zingt het koor de openingsverzen en de aangewezen Psalm van de dag. Na de lezing uit het Oude Testament zingt het koor het Magnificat. Dit is de lofzang van de Heilige Maagd Maria op de vervulling van de beloften uit het Oude Testament (Lucas 1). Na de lezing uit het Nieuwe Testament, dat het goede nieuws van Jezus Christus verhaalt, zingt het koor het Nunc dimittis. Dit is de lofzang van Simeon toen hij Jezus in de tempel in Jeruzalem aanschouwde (Lucas 2). In de liturgie staat vermeld door wie de zetting van het Magnificat en het Nunc dimittis is gecomponeerd.

Iedereen gaat staan voor de Geloofsbelijdenis en spreekt die samen met de voorganger uit. Vervolgens worden de gebeden gezongen door het koor en de voorzanger. Aan het einde worden alle gebeden verzameld in het gebed van de dag, het gebed voor vrede, en het gebed voor bijstand tegen alle gevaren in de nacht. Hierna zingt het koor een Anthem. Dit is een groter koorwerk dat meestal een muzikale meditatie biedt op een bijbeltekst. Tot slot volgen nog de gesproken voorbeden, een hymne, en de zegen.

In Emmen is voor de gesproken onderdelen van de liturgie gekozen voor de Nederlandse taal. Het gaat immers om een kerkelijke viering van de Protestantse Kerk in Nederland, waarbij we de Evensong als vorm hanteren.